Angebot
BRESSER Planachromat Objektiv 4x
75,00 € 63,15 € * Versandgewicht 0.092 kg
53,99 € * Versandgewicht 0.03 kg
68,90 € * Versandgewicht 0.144 kg
Angebot
BRESSER Zusatzobjektiv 1.5x
100,00 € 87,79 € * Versandgewicht 0.05 kg
Angebot
BRESSER Planachromat Objektiv 10x
115,00 € 93,15 € * Versandgewicht 0.05 kg
Angebot
BRESSER Zusatzobjektiv 0.75x
90,00 € 80,09 € * Versandgewicht 0.05 kg
Angebot
BRESSER Planachromat Objektiv 100x
209,00 € 186,29 € * Versandgewicht 0.117 kg
Angebot
BRESSER Zusatzobjektiv 2x
125,00 € 104,09 € * Versandgewicht 0.142 kg